• sahypa_banner

Sweetrip® tegmilleri aýyrmak üçin spiral ýumşak gysgyçlar bilen el bilen diş çotgasy

Sweetrip® tegmilleri aýyrmak üçin spiral ýumşak gysgyçlar bilen el bilen diş çotgasy

  • GUM Softumşak diş çotgasy: Duýgur dişler we diş etleri üçin ajaýyp diş çotgasy.Onuň görnükli aýratynlygy, diş etini seresaplylyk bilen massaage edýän we arassalaýan çeýe çybyklaryň goşulmagydyr.Diş duýgurlygy bilen iş salyşýan adamlar, diş çotgasyny ýumşak bolmak üçin ulanylanda az agyry we rahatsyzlyk duýýarlar.Mundan başga-da, diş çotgasynyň gurluşy, haýsydyr bir plastinkany düýpli aýyrmak üçin dişleriň arasynda çuňlugyň bardygyna göz ýetirýär.
  • Duýgurlyk üçin: Bu Sweetrip® Diş çotgasy, hasam gaharlanma ýa-da rahatsyzlyk döretmezden, dişleri ýuwaş arassalamagy başarýan täsirli önümdir.Diş çotgasy dişleri we diş etlerini arassalamakda ajaýyp işleri ýerine ýetirýän ajaýyp ultra-ýumşak spiral we PBT çişleri bilen öwünýär.Aýratynam, diş çotgasynda ulanmagy aňsatlaşdyrýan, ulanmagy aňsatlaşdyrýan ergonomiki dizaýn bar.Dişleri we diş etleri bolan adamlar bu diş çotgasyny ulanyp ajaýyp netijeleri başdan geçirip bilerler.
  • Softumşak dykylan diş çotgasy: Dişleri we diş etlerini ýumşak arassalamak üçin ýönekeý, ýöne ýokary täsirli önüm.Kiçijik kellesi dizaýny, dişleri we diş etlerini düýpli arassalamak üçin ajaýyp gural bolýar.Diş çotgasynyň ýumşaklygyDişler, dişleriň we diş etleriniň islendik agyr şikeslerden goralmagyny üpjün edýär, esasanam diş duýgurlygy bilen baglanyşykly mesele ýüze çykanda.Mundan başga-da, diş çotgasynyň kiçi dizaýny we ýumşak ulanmak üçin amatlylygy adamlara agyz arassaçylygy maksatlaryna aňsatlyk bilen we oňaýsyzlyk döretmezden kömek edip biler.

 

Bu diş çotgasy, aýratyn zerurlyklara ýa-da isleglere laýyk gelýän dürli aýratynlyklary hödürleýän ajaýyp görnüşdir.Bu diş çotgalary hem düzülip bilner, ýagny adamlar olary aýratyn isleglere görä sazlap bilerler.Diş çotgasy öndürijisi hökmünde, müşderiniň adaty talaplaryny has gowy kanagatlandyrmak üçin ajaýyp özleşdirme goldawlaryny hödürleýäris.

 

Müşderilerimizi teklip etmek üçin bagtlydyrys F.MESELE, SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI .IZI BIZI IŞLE. .N.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Sweetrip®
Haryt belgisi 9102
Bristles materialy PBT
Materiallary dolandyryň PP + TPR
Bristlesiň diametri 0,15 mm
Bristles intensiwligi Softumşak
Reňkler Mawy, gök, altyn, çal
Bukja Blister kartoçkasy
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 30,000 HK
1_01
1_02
1_03
1_04
1_05
1_06
1_07

Sorag-jogap

ODM ýa-da OEM hyzmatyny edip bilersiňizmi?

Hawa.OEM hyzmatyny kabul edip bileris.Şol bir wagtyň özünde, ODM önümlerimizi saýlamak hem hoşal.

Bäsdeşlik bahasyny hödürläp bilersiňizmi?

Kompaniýamyz, ýokary hilli dişleri akartmak we kosmetiki gaplama önümlerini zawod bahasy bilen öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.Müşderilerimiz bilen bilelikde ýeňiş gazanarys diýip umyt edýäris.

Önümleriňiziň hili nähili?

Derňew toparymyz eltilmezden ozal iberilen harytlaryň gowy bolmagy üçin ähli harytlary üns bilen barlar!

Tassyklamak üçin bize nusga iberip bilersiňizmi?Mugtmy?

Hawa, önümiň hilini barlamak üçin size mugt nusga berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň