• sahypa_banner

DYCROL® Dili arassalaýjy ýumşak dişli diş çotgasy

DYCROL® Dili arassalaýjy ýumşak dişli diş çotgasy

DYCROL® inçe ujy diş çotgasy diş tagtasyny aýyrýar we ýokardaky, aşaky we diş etiniň arasynda we dişleriň arasynda gaty kyn ýerleri arassalap, diş çüýremesi we diş etiniň keselleriniň döremeginiň öňüni alýar.

Esasy aýratynlyklary

- agzyň ähli ýerlerine girmäge mümkinçilik berýän ykjam kelle

- Softumşak gabyklar duýgur dişler üçin ýumşak arassalygy üpjün edýär, dişler we diş etleri üçin ýumşak, täsirli arassalaýyş üpjün edýär.

- Ykjam çotganyň kellesi, baryp bolmaýan ýerlerde täsirli arassalygy üpjün edýär.

- Diş çotgasynyň amatly tutawajy, çotganyňyzda rahatlygy duýmak aňsat.

- Diş çotgasynyň süýşmeginiň öňüni almak üçin, çotganyň kellesiniň arka tarapynda amatly rezin pad bilen işlenip, amatly çotga üçin deň paýlanan çotga basyşyny üpjün edýär.

- Garaşsyz bukjany syýahat edeniňizde götermek aňsat.

 

Kabul etmek

OEM / ODM hyzmatlary, lomaý söwda, marka korporasiýasy, paýlaýjymyz boluň we ş.m.

 

Müşderilerimize mugt nusga hödürlemek bagt!SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI USIZI BIZI IŞLE. .N.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka DYCROL®
Haryt belgisi 682
Bristles materialy Softumşak çişikler
Materiallary dolandyryň PP + TPR
Bristleriň diametri 0,15 mm
Bristles intensiwligi Softumşak
Reňkler Greenaşyl, gök, gyrmyzy, gülgüne
Bukja Blister kartoçkasy
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 10000 HK
682 详情 _01
682 详情 _02
682 详情 _03

Sorag-jogap

Harytlarym üçin yzarlaýyş belgisi barmy?

Hawa, her sargytlary yzarlaýyş belgisi bilen iberýäris, iberiş ýagdaýyny degişli web sahypasynda görüp bilersiňiz.

Bu önüm üçin iň gowy bahaňyz näme?

Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da gaplamasyna görä sazlap bolýar.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Haýsy hyzmaty berip bileris?

Çalt geleşik we eltip bermek bilen bir stocka önümlerinde.

Gutujykda öz logotipimi ulanyp bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.Logotip müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Ilkinji gezek siziň kompaniýaňyzda söwda edýärin, size nädip ynanyp bilerin?

Ilkinji hyzmatdaşlygymyzda siz hakda şübhelenjekdigiňize doly düşünýäris.Islän wagtymyz kompaniýamyza ýa-da zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Şeýle hem sargyt üçin PayPal (has çalt, has ygtybarly töleg) saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň