• sahypa_banner

DYCROL Ulular üçin çilim çekýän neýlon bristles diş çotgasy bilen ýörite dizaýn

DYCROL Ulular üçin çilim çekýän neýlon bristles diş çotgasy bilen ýörite dizaýn

Gysga düşündiriş: Diş çotgasy diş tagtasyny aýyrýar we ýokardaky, aşaky we aşgazan boýundaky gaty ýerlere arassalamak arkaly diş çüýremesi we diş etiniň keselleriniň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär.Dişler diş etinde ýumşak bolanda tagtany düýpli we täsirli aýyrmak üçin ýeterlikdir.

● Berk we gaty dykyzlar bazardaky adaty diş çotgalaryna garanyňda has çydamly, tüýdük indi düşmek aňsat däldi!Duýgur dişlere ideg etmek we güýç arassalamak arasynda ideal deňagramlylygy döredýär.Emallara zeper ýetirmän hapa we galyndylary aýyryň.

Br Çotganyň kellesi has köp diş örtüp we arassalamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Gum Dişleriňizdäki we dişleriňizdäki nyşany has netijeli arassalamaga kömek edýän ergonomiki tutawaç dizaýny.

● Paketde dürli reňkdäki 2 bölek ýumşak diş çotgasy bar, olary ulanmak we çalyşmak ýa-da dostlaryňyz we maşgalalaryňyz bilen oýlanyşykly sowgat hökmünde paýlaşmak üçin ýeterlik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

No.ok. 3505
Marka DYCROL
OEM / ODM OEM / ODM-e hoş geldiňiz
Ulany Öý, myhmanhana, syýahat
Amatly Mahabat sowgady / Supermarket / Lomaý / Öý / myhmanhana we ş.m.
Açar söz Bristle diş çotgasy
Groupaş topary Ulular
Töleg möhleti Sim geçirişi, Western Union, Paypal, Escrow, Söwda kepilligi, L / C, kredit kartoçkasy
Bristle görnüşi Orta
Reňk 2 reňk
Eltip bermegiň wagty 30% goýumdan 30 gün soň
Ulanylyşy Diş arassalamak
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Bukja Blister kartoçkasy
3505_01
3505_02
3505_03

Sorag-jogap

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Diş ýüpi, el bilen diş çotgasy, ortodontik diş çotgasy, aralyk diş çotgasy, dowamly diş çotgasy, elektrik diş çotgasy we suw ýuwujy we ş.m.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?

Hawa.Dizaýn we önümçilikde baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Diňe öz idealyňyzy aýdyň we pikirleriňizi öwrenmäge kömek ederis.

Getirmegiň şertleri näme?

Exw, FOB, CIF.etc kabul edýäris.Özüňiz üçin iň amatly ýa-da täsirli birini saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň