• sahypa_banner

DYCROL® Ulular üçin ýumşak kömür çüýleri diş çotgasy

DYCROL® Ulular üçin ýumşak kömür çüýleri diş çotgasy

DYCROL kömür diş çotgasy, üstündäki tegmilleri aýyrmak bilen dişleri aklaýan kömür guýlan çişleri görkezýär.Dişleriňizi ýuwaş-ýuwaşdan massaage edip, boşlukdan goramak üçin tagtany arassalamaga kömek edýär.Şeýle hem emal we diş etinde ýumşakdyr.

Esasy aýratynlyklary

- Ergonomiki taýdan ýasalan tutawaç, çotgaňyzda rahatlygy we rahatlygy döredýär

- Kömür diş çotgamyzyň uzyn we ýumşak süňkleri ulanmak üçin amatly.Dişleriň arasynda täsirli bolup, maksimum nyşany aýryp biler.

- Ykjam kellesi, dişleriň arka tarapyna ýetmäge we nyşany ýuwaşlyk bilen aýyrmaga kömek edýär.

- Diş çotgasynyň süýşmeginiň öňüni almak üçin, çotganyň kellesiniň arka tarapynda amatly rezin pad bilen işlenip, amatly çotga üçin deň paýlanan çotga basyşyny üpjün edýär.

- Her bir çotga kellesi tozan örtügi bilen enjamlaşdyryldy.Gaplamak we daşamak wagtynda tozan hapalanmagynyň öňüni alyp biler.Şeýle hem, tozan örtügi syýahat üçin ajaýyp.

- Çotga bilen iň ýokary gözegçilik üçin aňsat tutawaç

Kabul etmek

OEM / ODM hyzmatlary, lomaý söwda, marka korporasiýasy, paýlaýjymyz boluň we ş.m.

 

Müşderilerimize mugt nusga hödürlemek bagt!SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI USIZI BIZI IŞLE. .N.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka DYCROL®
Haryt belgisi 812
Bristles materialy Kömür Bristles
Materiallary dolandyryň PP + TPR
Bristleriň diametri 0,15 mm
Bristles intensiwligi Softumşak
Reňkler Greenaşyl, gök, gyrmyzy, gülgüne
Bukja Blister kartoçkasy
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 10000 HK
1_02
1_01
1_03

Sorag-jogap

OEM / ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM sargytlaryny mähirli garşylaýarys.Biz 20 ýyldan gowrak OEM ýa-da ODM tejribesi bolan professional elektrik diş çotgasy zawody.

Önümçilik wagty näçe?

Mysal üçin gowşuryş wagty 3 iş gününiň içinde.

Töleg şertleriňiz näme?

Elýeterli töleg şertlerimiz: T / T , Western Union we ş.m., sargyt goýlandan soň 30% goýum, eltilmezden 70% balans.

Sargyt goýmazdan ozal hil barlagy üçin nusgalary sargyt edip bilerismi?

Hawa, ilki bilen hil barlagy üçin nusgalary berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň