• sahypa_banner

DYCROL® leumşak ideg ýumşak diş çotgasy - Näzik agyz bejergisi üçin

DYCROL® leumşak ideg ýumşak diş çotgasy - Näzik agyz bejergisi üçin

Esasy aýratynlyklary

- Softumşak dykyzlar: softumşak diş çotgasy, diş etiniň we emeliň gyjyndyrylmagyna ýa-da zeperlenmegine az ähtimallygy bolan ýumşak çişler bilen bezelendir.Softumşak gabyklar dişlere we diş etlerine gödek bolmazdan plakany we galyndylary netijeli aýyrýar.

- Ykjam kelle: Ykjam ýa-da ýörite işlenip düzülen çotga kellesi, agzyň hemme ýerlerine, hatda ýaýyň töweregindäki kyn nokatlara-da ýetmäge kömek edýär.Bu düýpli arassalanmagy üpjün edýär we nyşan we iýmit bölejikleriniň ýygnanmagynyň öňüni alýar.

- Gorag çotgasynyň kellesi: Çotga kellesi bolan ýumşak diş çotgasy, pyçaklar üçin arassaçylyk we gorag päsgelçiligini üpjün edýär, ulanylmaýan wagtynda bakteriýalar ýa-da beýleki hapalar bilen täsirleşmeginiň öňüni alýar.

- Syýahat üçin amatly: Çotganyň kellesi bolan ýumşak diş çotgasy syýahat üçin ajaýyp, sebäbi üstaşyr wagtynda tüýleri arassa we goramaga kömek edýär.

 

Kabul etmek

OEM / ODM hyzmatlary, lomaý söwda, marka korporasiýasy, paýlaýjymyz boluň we ş.m.

 

Müşderilerimize mugt nusga hödürlemek bagt!SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI USIZI BIZI IŞLE. .N.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka DYCROL®
Haryt belgisi 811
Bristles materialy 0,15mm ýumşak diş çotgasy
Materiallary dolandyryň PP + TRP
Bristles intensiwligi Softumşak
Reňkler Gülgüne, ýaşyl, gyrmyzy, gök
Bukja Blister kartoçkasy
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 10000 HK

811_01 811_02 811_03


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň