• sahypa_banner

DYCROL® Diş ýüpi diş diş

DYCROL® Diş ýüpi diş diş

DYCROL® diş ýüpi saýlamalary, agyz arassaçylygyny ýokarlandyryp, öňdebaryjy plakany aýyrmak mümkinçiliklerini hödürleýär.Aralyk giňişliklerden we aşaky dişli ýerlerden plakat we iýmit bölejiklerini netijeli ýok etmek üçin döredilen bu ýumşak saýlamalar has arassa, arassa agzy üpjün edýär.Güýçlendirilen öndürijilik bilen, gowulandyrylan seçim rahatlandyryjy sakgyç massa providingyny bermek bilen dişleriň arasynda ýuwaş we ygtybarly arassalanýar.DYCROL diş ýuwujylarynyň takyklygy we amatlylygy bilen agyz bejergisini ýokarlandyryň, her nahardan we nahardan soň agyz saglygynyň amatly bolmagyny üpjün ediň.

Esasy aýratynlyklary

- Amatlylyk: Floss seçimleri ykjam we göçme bolup, ýolda götermegi we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

- Ulanylyş aňsatlygy: Düwürtikleriň ergonomiki dizaýny, esasanam adaty ýuwmak usullary bilen göreşýän adamlar üçin has gowy gözegçilik we herekete geçmäge mümkinçilik berýär.

- Netijelilik: Düwürtikler, dişleriň arasyndaky ähli ýerlere girmegi aňsatlaşdyrýar we ýuwmak prosesini has täsirli edýär.

- Agyz boşlugynyň saglygy üçin peýdalary: Diş ýüplüklerini yzygiderli ulanmak plakat we iýmit bölejiklerini aýyrmaga kömek edýär, diş etiniň keselini, dişiň çüýremegini we erbet dem almagyny peseldýär.

Kabul etmek

OEM / ODM hyzmatlary, lomaý söwda, marka korporasiýasy, paýlaýjymyz boluň we ş.m.

 

Müşderilerimize mugt nusga hödürlemek bagt!SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI USIZI BIZI IŞLE. .N.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka DYCROL®
Haryt ady Diş ýuwmak
Material PP + Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen süýüm
Reňk Greenaşyl, Gara, Ak, Gök
Bukja 50 HK / guty
Groupaş topary Ulular
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 10,000 BOX
D001_01
D001_02
D001_03

Sorag-jogap

Sitirlemek üçin haýsy maglumatlary bermeli?

Önümleriňiziň mukdaryny, ululygyny, gapagy we tekst sahypalaryny, listleriň iki gapdalyndaky reňkleri (mysal üçin, iki tarapy hem doly reňk), kagyz görnüşi we kagyz agramy (meselem, 128gsm ýalpyldawuk çeper kagyz), üstki görnüşi (mysal üçin ýalpyldawuk) bermegiňizi haýyş edýäris. / mat laminasiýa, UV), baglaýjy ýol (mysal üçin ajaýyp baglaýjy, gaty gaty).

Çeper eseri döredenimizde, çap etmek üçin haýsy format bar?

Iň meşhurlary: PDF, AI, CorelDRAW, PSD.

Önümleriňizde ýa-da paketiňizde logotipimiz ýa-da kompaniýa maglumatlarymyz bolup bilermi?

Elbetde.Siziň logotipiňiz önümlerde belligi çap etmek, gyzgyn möhürlemek, nagyşlamak ýa-da bellik goýmak arkaly görkezip biler.

Nusgalary nädip alyp bilerin?

ampler 7-10 iş gününiň içinde elýeterlidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň