• sahypa_banner

Sweetrip® Dil arassalaýjy

Sweetrip® Dil arassalaýjy

Kauçuk materialdan ýasalan Sweetrip® dil gyryjy, agyz saglygyňyza ajaýyp goşundy.Ony ulanmagy göz öňünde tutmagyň iň esasy bäş sebäbi:

  • Leumşak we amatly: softumşak, näzik kauçuk material diliňize mylaýym we gahar-gazaba sebäp bolmaz.Bu material zäherli we yssyz bolup, ulanmagy ygtybarly we ygtybarly edýär.Şeýle hem, diňe suw bilen arassalamak aňsat, bakteriýalary ýa-da yslary galdyrmaz.
  • Badaramaz demi ýok edýär: Dil gyryjyny ulanmak agzyňyzdaky bakteriýalary we galyndy maddalary netijeli ýok edip biler, bu bolsa erbet dem alyş problemalaryny azaldýar.
  • Agyz saglygyny ösdürýär: Dil gyryjylary yzygiderli ulanmak agzyňyzdaky bakteriýalary we galyndylary arassalap biler, bu bolsa sagdyn agyz gurşawyny ösdürýär.
  • Amatly we ulanmak aňsat: Dil gyryjylary adatça kiçi, ýeňil we amatlylygy göz öňünde tutup döredilýär.Olary islendik wagt we islendik ýerde götermek we ulanmak aňsat.
  • Egri tutawaç dizaýny: Dil gyryjynyň egri tutawaç dizaýny, arassalama işini has täsirli edýän ergonomiki ýörelgelere doly laýyk gelýär.

 

Bizden sargyt edip, agzyňyzyň saglygyny goramaga kömek etjek ýokary hilli önüm alýandygyňyzy bilip rahatlyk alarsyňyz.

 

Hünärmenler toparymyz, önümçilik zerurlyklaryňyz üçin şahsylaşdyrylan çözgütleri döretmäge taýýardyr.

 

Müşderilerimize MUGT MESELE hödürlemek, BAGTLYK, ÖNÜMLERINI ÖZÜNI ALMAK!

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Sweetrip®
Haryt belgisi 6100
Bristles materialy PBT
Materiallary dolandyryň PP + TPR
Reňkler Gök, ýaşyl, gyrmyzy, gülgüne
Bukja Blister kartoçkasy
OEM / ODM Elýeterli
MOQ 10000 HK
6100_01
6100_02
6100_03

Sorag-jogap

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz senagaty we söwdany birleşdirýän kompaniýa.

OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, OEM önümlerini edip bileris.Mesele ýok.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Used Ulanylan çig malyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa.② Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler.③ Hil gözegçiligi bölümi her bir işde hil barlagy üçin aýratyn jogapkärdir.

Logotipiň çap edilişi barada?

Logotipiňizi talap edişiňiz ýaly önümlerde çap edip bileris.

Mümkin bolan müşderi, ilki käbir nusgalary alyp bilerinmi?

Hawa, 100% goldaýar, gerek bolsa nusgalaşdyrmagy kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň